תמיכות 2018

אתר התמיכות יהיה פתוח החל מיום ראשון ה-14.1.2018 ועד ליום שלישי ה-20.2.2018.

 

לאחר מועדי הרישום המערכת תינעל ולא יהיה ניתן להגיש בקשות נוספות אך תינתן אפשרות להשלמת מסמכים, על-פי החלטת העירייה, ועד למועד אשר ייקבע על-ידה.
 

להגשת בקשת תמיכה ←


הערה - יש להיכנס לאתר התמיכות המקוון באמצעות דפדפן Google Chrome בלבד.

 

לצפייה ב-תבחינים למתן תמיכות לשנת 2018

 


 

""

 סיכום תמיכות במוסדות ציבור משנים קודמות:
2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525