מכרזים

ניתן להגיש הצעות במזכירות ועדת המכרזים בכתובת ובשעות להלן בלבד:
שער העיר - בן גוריון 22, הרצליה (קומה 2)
בימים א', ג', ד', ה' בשעות 09:00-13:00 וביום ב' בשעות 16:00-18:00
כמו כן, ביום ההגשה ניתן להגיש עד השעה 12:00 בלבד.

 

לבירורים:
אתי שרעבי, רו"ח
מנהלת תחום מכרזים ותמיכות
טלפון: 09-9529822תוצאות מכרזים לשנים 2017 ו-2016
(עדכון 23 ביולי 2017)

 


  

טקסט חופשי טווח תאריכים
 
סטטוס      
מכרז מס' נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
27-2017-18 אספקה,התקנה,הפעלהותחזוקת מערכות טמ"ס ומערכות שליטה ובקרה,פריסת תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים-כנס חובה 13/11/2017 29/01/2018 מעודכן
1-2018-18 (כנס מציעים חובה) להפעלת מרכז יום לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לעיריית הרצליה 04/01/2018 19/02/2018 חדש
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525