מכרזים

ניתן להגיש הצעות במזכירות ועדת המכרזים בכתובת ובשעות להלן בלבד:
שער העיר - בן גוריון 22, הרצליה (קומה 2)
בימים א', ג', ד' ו-ה' בשעות 09:00-13:00 וביום ב' בשעות 16:00-18:00
כמו כן, ביום ההגשה ניתן להגיש עד השעה 12:00 בלבד

 

טקסט חופשי טווח תאריכים
 
סטטוס      
מכרז מס' נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
11-2017-18 הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר מפעילי צהרונים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הצעירות בהרצליה 11/05/2017 05/06/2017 חדש
12-2017-18 לריכוז עבודות נגישות 11/05/2017 05/06/2017 חדש
10-2017-18 הפעלת מזנון בספורטק העירוני הרצליה חלקה 1 בגוש 6525(דחיית מועד הגשה 29.05.17 עד השעה 12:00) 30/03/2017 29/05/2017 מעודכן
13-2017-18 הפעלת בית קפה בפארק הרצליה שלב ב' וניהולו חלקה 24 בגוש 6524 18/05/2017 12/06/2017 חדש
14-2017-18 למתן שירותי עזרה ראשונה בחופי הרחצה 18/05/2017 12/06/2017 חדש
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100