מכרזים

ניתן להגיש הצעות במזכירות ועדת המכרזים בכתובת ובשעות להלן בלבד:
שער העיר - בן גוריון 22, הרצליה (קומה 2)
בימים א', ג', ד' ו-ה' בשעות 09:00-13:00 וביום ב' בשעות 16:00-18:00
כמו כן, ביום ההגשה ניתן להגיש עד השעה 12:00 בלבד.

 


 

התקשרות עם שלף מעבדה חקלאית בע"מ בנימוק של ספק יחיד בנושא טיפול במזיקים ובעטלפים בעצים
מועד אחרון להגשת השגה: 6.07.2017

 

 

טקסט חופשי טווח תאריכים
 
סטטוס      
מכרז מס' נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
16-2017-18 למתן שירותי אכיפת גבייה וגביית חובות עירוניים 08/06/2017 10/07/2017 חדש
13-2017-18 הפעלת בית קפה בפארק הרצליה שלב ב' וניהולו חלקה 24 בגוש 6524(עדכון תאריך הגשה ומועד שאלות ההבהרה) 18/05/2017 26/06/2017 מעודכן
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100