מכרזים חדש

טקסט חופשי טווח תאריכים
 
סטטוס      
מכרז מס' נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
21-2018-18 מתן שירותי גיזום וטיפול בעצים לעיריית הרצליה (הארכת מועד הגשה) 10/10/2018 10/12/2018 מעודכן
22-2018-18 אספקת שירותי כוח אדם זמני לעיריית הרצליה (הארכת מועד הגשה) 10/10/2018 10/12/2018 מעודכן
23-2018-18 איסוף וקליטת פסולת נייר למחזור (הארכת מועד הגשה) 11/10/2018 10/12/2018 מעודכן
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525