מכרזים

ניתן להגיש הצעות במזכירות ועדת המכרזים בכתובת ובשעות להלן בלבד:
שער העיר - בן גוריון 22, הרצליה קומה 2
בימים א', ג', ד', ה' בשעות 09:00 - 12:00 וביום ב' בשעות 17:00 - 18:00
כמו כן, ביום ההגשה ניתן להגיש עד השעה 12:00 בלבד.
 
לבירורים:
אתי שרעבי, רו"ח
מנהלת תחום מכרזים ותמיכות
טלפון: 09-9529822

 הודעה על כוונת העירייה להתקשר עם ספק יחיד - חברת גוגלה - למערך אינטרנטי לגיל הרך
(הודעה זו תוסר ב-27.11 - חצות)

 תוצאות מכרזים:

2018 | 2017 | 2016 
(תאריך עדכון אחרון - 5.11.2018) 

 


 

  

למעבר למאגר היועצים

 


  

טקסט חופשי טווח תאריכים
 
סטטוס      
מכרז מס' נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
21-2018-18 מתן שירותי גיזום וטיפול בעצים לעיריית הרצליה (הארכת מועד הגשה) 10/10/2018 10/12/2018 מעודכן
22-2018-18 אספקת שירותי כוח אדם זמני לעיריית הרצליה (הארכת מועד הגשה) 10/10/2018 10/12/2018 מעודכן
23-2018-18 איסוף וקליטת פסולת נייר למחזור (הארכת מועד הגשה) 11/10/2018 10/12/2018 מעודכן
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525