חומרים מסוכנים

בהרצליה ישנם מס' עסקים בעלי היתר רעלים, המונפק על ידי המשרד להגנת הסביבה. היחידה לאיכות הסביבה מסייעת למשרד בתחום זה ומבצעת ביקורת בכל העסקים מחזיקי חומ"ס בעיר, מלווה עסקים בהליך חידוש היתרי רעלים, מעדכנת את מפות אתרי החומ"ס בעיר, מטפלת בפניות תושבים ועסקים בנוגע לחומ"ס וכדומה.


כמו כן, ליחידה כונני אירועי חומרים מסוכנים בעיר.

לפניות בנושא חומ"ס יש לפנות ליחידה לאיכות הסביבה:
בטלפון 09-9548640/9578305
(בשעות העבודה)
או למוקד הסביבה *6911. (24 שעות ביממה)

 


 

← מידע כללי בנושא חומ"ס .
← חוק חומ"ס.
← טבלת גורמי חוץ לטיפול באירועי חומ"ס.

← תנאים בהיתר רעלים.

← רשימת מובילי חומרים מסוכנים מורשים ← טופס בקשה להוצאת היתר רעלים.

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525