הנחיות סביבתיות במסגרת היתרי בניה וטופס 4

 

טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין

      (תאריך עדכון - אוקטובר 2015)

עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100