ישיבות מועצה 2009

פרטיכל מס' 25 מיום 29.12.09
תמליל ישיבה מס' 25

פרטיכל מס' 24 מיום 22.12.09
תמליל ישיבה מס' 24

פרטיכל מס' 23 מיום 1.12.09
תמליל ישיבה מס' 23

פרטיכל מס' 22 מיום 24.11.09
תמליל ישיבה מס' 22

פרטיכל מס' 21 מיום 24.11.09
תמליל ישיבה מס' 21

פרטיכל מס' 20 מיום 10.11.09
תמליל ישיבות מס' 20

פרטיכל מס' 19 מיום 10.11.09
תמליל ישיבות מס' 19

פרטיכל מס' 18 מיום 27.10.09
תמליל ישיבה מס' 18

פרטיכל מס' 17 מיום 13.10.09
תמליל ישיבה מס' 17

פרטיכל מס' 16 מיום 15.9.09
תמליל ישיבה מס' 16

פרטיכל מס' 15 מיום 15.9.09
תמליל ישיבה מס' 15

פרטיכל מס' 14 מיום 4.8.09
תמליל ישיבה מס' 14

פרטיכל מס' 13 מיום 7.7.09
תמליל ישיבה מס' 13

פרטיכל מס' 12 מיום 23.6.09
תמליל ישיבה מס' 12

פרטיכל מס' 11 מיום 19.5.09
תמליל ישיבה מס' 11

פרטיכל מס' 10 מיום 7.4.2009
תמליל ישיבה מס' 10

פרטיכל מס' 9 מיום 5.4.2009
תמליל ישיבה מס' 9

פרטיכל מס' 8 מיום 17.3.2009
תמליל ישיבה מס' 8

פרטיכל מס' 7 מיום 3.3.2009
תמליל ישיבה מס' 7

פרטיכל מס' 6 מיום 17.2.2009
תמליל ישיבה מס' 6

פרטיכל מס' 5 מיום 3.2.2009
תמליל ישיבה מס' 5

פרטיכל מס' 4 מיום 6.1.2009
תמליל ישיבה מס' 4

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525