ישיבות מועצה 2017

מועצת העיר הרצליה מונה כיום 19 חברות וחברים (כולל ראש העירייה), שנבחרו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. בדומה לכנסת במישור הלאומי, מועצת העיר הינה פרלמנט מקומי המורכב מחברי הרשימות השונות שהתמודדו בבחירות. כך גם יש סיעות שחברו לפעול כקואליציה, ומולן סיעות אופוזיציה.


תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא מחויבת על פי החוק וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות. בין היתר עליה לאשר: תקציב שנתי רגיל, תקציבים בלתי רגילים (לפיתוח ולפרוייקטים), צו מסים (ארנונה) מידי שנה, מינוי ועדות חובה וועדות רשות עירוניות ועוד.

 
המועצה חייבת להתכנס אחת לחודש לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים.

צפייה בהקלטת וידאו של ישיבת מועצת העיר - בתיאום עם דוברת העירייה, 09-9591508.

 


 

להלן מועדים מעודכנים לקיום ישיבות מועצה לשנת 2017:

17.1.17
14.2.17
14.3.17  
25.4.17 (הישיבה לא תתקיים)
16.5.17
13.6.17 - ישיבה שלא מן המניין (צו המיסים - ארנונה) + ישיבה מן המניין ברצף.
18.7.17
22.8.17 -  אולם המליאה בבניין העירייה החדש
12.9.17 - אפשרות לפגרה
17.10.17 - ישיבה שלא מן המניין - דו"ח מבקר העירייה והמלצות + ישיבה מן המניין
21.11.17 - ישיבה מן המניין + ישיבה שלא מן המניין (בנושא התקציב).

26.12.17

יתכנו שינויים במהלך השנה כתוצאה מאילוצים שלא ניתן לחזותם מראש. תיתכן הוספת ישיבות שלא מן המניין.  לגבי פגרה, עפ"י החלטת מועצה יקבעו שני חודשים במהלך השנה כחודשי פגרה, בהם לא יקויימו ישיבות מן המניין.מקום ישיבות המועצה: 
אולם המליאה בבניין העירייה החדש - רחוב בן גוריון 22 ('שער העיר' - קומה 7), הרצליה.

פתיחת הישיבה - 18:00. 
 
 


פרוטוקולים

 

מועצת העיר מתכנסת (מחויבת ע"פ חוק) אחת לחודש לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים. לנוחותכם מצורפים בהמשך פרטיכלים (פרוטוקולים) מישיבות המועצה.   

 

 

פרוטוקולים מישיבות המועצה ה-18 - שנת 2017

 

ישיבה מן המניין מס' 61
ישיבה לא מן המניין מס' 60
מיום 21.11.17  
 
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
← תמליל ישיבה

צילום וידאו:   
 

 

 

  

ישיבה מן המניין מס' 59
ישיבה לא מן המניין מס' 58
מיום 17.10.17   
 
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

צילום וידאו


 

 

ישיבה מן המניין מס' 57 מיום 22.8.17    
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

צילום וידאו
 

 ישיבה מן המניין מס' 56 מיום 18.7.17    
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

צילום וידאו:

ישיבה מן המניין מס' 55
ישיבה שלא מן המניין מס' 54  
מיום 13.6.17 
 
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

צילום וידאו:
 

 


  

 

ישיבה מן המניין מס' 53 מיום 16.5.17   
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

צילום וידאו: 

 

 


ישיבה שלא מן המניין מס' 52 מיום 14.3.17   
סדר יום
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

צילום וידאו:
  
 

 

 

 ישיבה שלא מן המניין מס' 51 מיום 14.2.17   
סדר יום
←  פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
← 
תמליל ישיבה

צילום וידאו: 
 

 

 

 

 

ישיבה שלא מן המניין מס' 50 מיום 17.1.17   
סדר יום
←  פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
← צילום וידאו:   
  
                

 

 


 

 

ישיבות מועצה משנים קודמות:

 

 

 

 

 

2016

  2015

 

  2014

 

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007


* לצפייה בפרוטוקולים, לחצו על השנה הרצויה. 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525