חוקי עזר

אתר זה מכיל מידע לידיעה כללית בלבד.
הנוסח המחייב של חוקי העזר הוא זה המתפרסם ברשומות מעת לעת,
והמידע באתר אינו מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ משפטי.
עיריית הרצליה לא תישא בכל אחריות שהיא בגין הסתמכות על המידע המוצג באתר.

 

התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים, בהתאם לחוק העזר - להרצליה: (הצמדה למדד) (מס 2) התשמ"ד - 1984.

 

 2017

 

תעריפים לחוקי העזר - מאי 2017

 

תעריפים לחוקי העזר - אפריל 2017

 

תעריפים לחוקי העזר - מרץ 2017

 

תעריפים לחוקי העזר - פברואר 2017

 

תעריפים לחוקי העזר - ינואר 2017

 

 

  

 חוקי עזר לפי נושאים  

  

 חוקי עזר משנים קודמות

 

 2016
 2015
 2014
 2013

 2012

 2011


  מזכיר העיר

 שם  כתובת  טלפון  פקס
 דידי מור  הנדיב 2, הרצליה  09-9591517  09-9591571

 

 

עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100