מכרזי כוח אדם

שלום רב, לפניכם מכרזי כח אדם של עיריית הרצליה.

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב חוזר
לאגף משאבי אנוש - רח' בן גוריון 22 ('שער העיר'), הרצליה. 

ניתן לשלוח בפקס 09-9529143 או בדוא"ל:
michrazim@herzliya.muni.il.
לבירורים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש בטלפון - 09-9591592.

 


מכרז פנים/חוץ מס' 12/2019 - דרוש/ה מנהל/ת אגף תלונות הציבור וחופש המידע

מכרז פנים/חוץ מס' 12/2019 - דרוש/ה מנהל/ת אגף תלונות הציבור וחופש המידע

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה, בפקס 09-9529143 או במייל michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 29/01/2019.
15/01/2019
מכרז פנים/חוץ מס' 14/2019 - דרושים פקחים סביבתיים ליחידה לאיכות הסביבה

מכרז פנים/חוץ מס' 14/2019 - דרושים פקחים סביבתיים ליחידה לאיכות הסביבה

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה, בפקס 09-9529143 או במייל michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 28/01/2019.
15/01/2019
מכרז פנים/חוץ מס' 172/2018 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מוסדות חינוך וציבור במשרד מהנדס העיר

מכרז פנים/חוץ מס' 172/2018 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מוסדות חינוך וציבור במשרד מהנדס העיר

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה, בפקס 09-9529143 או במייל michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 28/01/2019.
15/01/2019
מכרז פנים/חוץ מס' 217/2018 - דרוש/ה סמנכ"ל/ית תפעול, תיאום ובקרה

מכרז פנים/חוץ מס' 217/2018 - דרוש/ה סמנכ"ל/ית תפעול, תיאום ובקרה

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה, בפקס 09-9529143 או במייל michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 28/01/2019.
15/01/2019
מכרז פנים/חוץ מס' 16/2019 - דרוש/ה סמנכ"ל/ית פרויקטים

מכרז פנים/חוץ מס' 16/2019 - דרוש/ה סמנכ"ל/ית פרויקטים

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה, בפקס 09-9529143 או במייל michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 28/01/2019.
15/01/2019
מכרז פנים/חוץ מס' 10/2019 - דרוש/ה מנהל/ת מדור בטיחות מוסדות חינוך

מכרז פנים/חוץ מס' 10/2019 - דרוש/ה מנהל/ת מדור בטיחות מוסדות חינוך

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה, בפקס 09-9529143 או במייל michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 24/01/2019.
11/01/2019
מכרז פנים/חוץ מס' 07/2019 - דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת חשמל ומאור רחובות

מכרז פנים/חוץ מס' 07/2019 - דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת חשמל ומאור רחובות

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה, בפקס 09-9529143 או במייל michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 24/01/2019.
11/01/2019
מכרז פנים/חוץ מס' 08/2019 - דרוש/ה מנהל/ת מדור מינהל, מעקב ודיווח

מכרז פנים/חוץ מס' 08/2019 - דרוש/ה מנהל/ת מדור מינהל, מעקב ודיווח

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה, בפקס 09-9529143 או במייל michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 24/01/2019.
11/01/2019
מכרז פנים/חוץ מס' 214/2018 - דרוש/ה אחראי/ת נושא תחום הזמנות וחשבונות

מכרז פנים/חוץ מס' 214/2018 - דרוש/ה אחראי/ת נושא תחום הזמנות וחשבונות

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה, בפקס 09-9529143 או במייל michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 21/01/2019.
8/01/2019
מכרז פנים/חוץ מס' 04/2019 - דרוש/ה מנהל/ת מדור תפעול פארק גליל-ים

מכרז פנים/חוץ מס' 04/2019 - דרוש/ה מנהל/ת מדור תפעול פארק גליל-ים

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה, בפקס 09-9529143 או במייל michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 21/01/2019.
8/01/2019
מכרז פנים/חוץ מס' 219/2018 - דרוש/ה לבורנט/ית למעבדת פיזיקה

מכרז פנים/חוץ מס' 219/2018 - דרוש/ה לבורנט/ית למעבדת פיזיקה

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה, בפקס 09-9529143 או במייל michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 21/01/2019.
8/01/2019
מכרז פנים/חוץ מס' 226/2018 - דרוש/ה חשב/ת שכר

מכרז פנים/חוץ מס' 226/2018 - דרוש/ה חשב/ת שכר

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה, בפקס 09-9529143 או במייל michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 21/01/2019.
8/01/2019
מכרז פנים/חוץ מס' 06/2019 - דרושים מפקחים עירוניים (הארכת מועד הגשה)

מכרז פנים/חוץ מס' 06/2019 - דרושים מפקחים עירוניים (הארכת מועד הגשה)

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה, בפקס 09-9529143 או במייל michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 31/01/2019.
8/01/2019
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525