מידע כללי

לקבלת מידע הנדסי בנושאים שונים כגון: מעקב ממוחשב אחר סטטוס בקשה להיתר, החלטות ישיבות ועדה לתכנון ובניה, תכניות בנין עיר סרוקות
מידע כללי (הגדל)
אגף מהנדס העיר כולל את הועדה המקומית לתכנון ובניה, הדנה בתכניות ובמתן אישורים בעיר ומטפלת בהתאם עם ועדות התכנון השונות - מחוזיות וארציות. הועדה הינה ועדה מרחבית הכוללת בתוכה גם את לכפר שמריהו.

 

התכניות והתכנון הינם כלי פיתוח עירוני ומהוות את הבסיס להכוונת הפיתוח העירוני וכפועל יוצא מתן היתרי בניה.


 
לקבלת מידע הנדסי בנושאים: תיקי בנין סרוקים, תכניות בנין עיר סרוקות, מעקב ממוחשב אחר סטטוס בקשה להיתר במחלקת רישוי בניה, החלטות ישיבות ועדה לתכנון ובניה, תכנון עיר ומידע תכנוני, פיקוח על הבניה, השבחה ועוד כנסו לאתר 'הועדה המקומית לתכנון ובניה'.

 


 

חדש באתר הועדה:

זימון תורים לבודקי תכניות דרך אתר האינטרנט.
לקבלת דף מידע תכנוני בכתב ללא תשלום.
לקבלת מידע תכנוני בתשלום.

 


 

כתובת האגף והועדה המקומית
בן גוריון 22 הרצליה בנין 'שער העיר'.
טלפון: 09-9591546 פקס: 09-9591664.


שעות וימי קבלת קהל באגף מהנדס העיר:
ימים ב': 16:00-18:00  
ימים ג', ה': 08:30-12:00

שימו לב:
* לבודקי התכניות במחלקת רישוי בניה יש לתאם תור מראש.

* בשאר מחלקות האגף יש להגיע בשעות קבלת הקהל.

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525