תיקי תיעוד

תיקי תיעוד (הגדל)

לפניכם תיקי תיעוד המתארים תיעוד של מבנים ותיקים בהרצליה,
כולל הרקע ההיסטורי ותיאור ההקשר התכנוני שלהם


 

← כל-בו שוחט 

בית משפחת יעקב רכטר - תיק תיעוד
     רחוב הנשיא בן צבי 56, הרצליה
      חלק א'

      חלק ב'
      חלק ג'
      חלק ד'
      חלק ה'

הנדיב 14 - תיק תיעוד

מבנה ברחוב סוקולוב 51 - תיק תיעוד  

 

← מבנה ברחוב בלינסון 7 - תיק תיעוד

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525