אגפים ומחלקות

לשכת ראש העירייה

לשכת סגני ראש העירייה

לשכת מנכ''ל העירייה

נציבות תלונות הציבור

המוקד העירוני

לשכת הדוברת

יחידת הנגישות

מינהל נשים

אגף החינוך

אגף הרווחה

לשכת מבקר העירייה

אגף שאיפ''ה - שיפור, איכות, ופיתוח העיר

מינהל הנדסה

אגף המינהל הכספי

אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי

אגף תב"ל - תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה

אגף משאבי אנוש

אגף תנו"ס - תרבות, נוער וספורט

יחידת הבריאות

מרכז פיתוח עירוני

מינהלת אזור התעשייה

מחלקת הספורט

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525