הקצאות מקרקעין ומבנים

נוהל הקצאות קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נועד להסדיר הקצאה קרקע או מבנה, בפטור ממכרז ללא תמורה מאת רשויות מקומיות לתאגיד רשום בישראל, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, בתחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו''ב, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור.

נוהל זה מכוון לקדם, בתחום הקצאת קרקע, מינהל תקין, שמירת עקרון השוויון, יעילות ושקיפות.

  

הודעה על אפשרות להגיש התנגדות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית - תנועת הצופים העבריים - הנהגת הצוק

הודעה על אפשרות להגיש התנגדות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית - תנועת הצופים העבריים - הנהגת הצוק

ציבור המעוניין להתנגד לבקשה להקצאת הקרקע למטרה זו מוזמן לפנות בכתב תוך 45 ימים ממועד הפרסום למחלקת נכסים, ת.ד 1 הרצליה 46100. המודעה תוסר ב-27.12.2017.
12/11/2017
הודעה על אפשרות להגיש התנגדות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית  - תנועת נוער בני עקיבא ישראל

הודעה על אפשרות להגיש התנגדות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית - תנועת נוער בני עקיבא ישראל

ציבור המעוניין להתנגד לבקשה להקצאת הקרקע למטרה זו מוזמן לפנות בכתב תוך 45 ימים ממועד הפרסום למחלקת נכסים, ת.ד 1 הרצליה 46100.
9/11/2017
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525