הקצאות מקרקעין ומבנים

נוהל הקצאות קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נועד להסדיר הקצאה קרקע או מבנה, בפטור ממכרז ללא תמורה מאת רשויות מקומיות לתאגיד רשום בישראל, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, בתחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו''ב, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור.

נוהל זה מכוון לקדם, בתחום הקצאת קרקע, מינהל תקין, שמירת עקרון השוויון, יעילות ושקיפות.

 


נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית - אגודת ניצן - ויצמן 19 (חלק ממבנה המצוי בחלקה 166 בגוש 6534)

נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית - אגודת ניצן - ויצמן 19 (חלק ממבנה המצוי בחלקה 166 בגוש 6534)

גופים ציבוריים המעוניינים להגיש בקשות להקצאת השימוש במבנה למטרה זהה או למטרות אחרות מוזמנים לפנות בכתב, תוך 45 ימים ממועד הפרסום, למחלקת נכסים, ת.ד. 1 הרצליה 46100.
28/03/2018
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525